Fransa'da yapılan bir araştırmaya gͶre her 6 Fransızdan 1'i yeterince beslenemiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Kasım 2022'de Fransızların %16'sı yeterince yemek yiyememiştir. Bu durum, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) tarafından 17 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bir araştırmada ortaya çıktı.

Kuruluş, bu rakamın dört ay içinde %33 oranında arttığına dikkat çekiyor. İyi işsizlik rakamlarının ardında, Fransa'da güvencesizlik diz boyu. Gönlünüzce yemek, yoksul ülkelere özgü bir kaygı mı? Fransa, 2022 yılında dünyanın yedinci büyük ekonomisi olmasına rağmen, yetersiz beslenmeden giderek daha fazla etkileniyor.

Temmuz 2022'de Fransızların %12'si yeterince aç olmadıklarını söylerken, aynı yılın Kasım ayında %16'sı bu durumdaydı; bu da "beş ayda 4 puanlık çok keskin bir artış anlamına gelirken, 2016 ve 2022 yılları arasında sadece 3 puan artmıştı". 2016 yılında "niceliksel gıda yetersizliği durumunda olan kişilerin" Fransız nüfusunun sadece %9'unu temsil ettiğini hatırlatan araştırmaya göre. "Niteliksel gıda yetersizliği içinde olan kişiler" ifadesine gelince, bunlar istedikleri gıdayı yemeyen kişilerdir ve sayıları da önemli ölçüde artmıştır.

Bu kişiler 2016 ve Kasım 2022 arasında ankete katılanların %41'inden %45'ine yükselmiştir. Bu da et, balık ve taze sebzelerin artık menüde yer almadığı anlamına geliyor.

Anket ayrıca, Fransızların gönüllerince yemek yiyebilecek durumda olmalarına rağmen, neredeyse her iki kişiden birinin, gelirlerine kıyasla karşılanamaz hale gelen fiyatlar nedeniyle yemek istedikleri tüm yiyeceklere erişemediklerini itiraf ettiğini gösteriyor.

Fransız Libération gazetesi de gıda güvensizliğinin ailelerin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu bildiriyor. Crédoc, çocuklu hanelerde gıda sıkıntısına maruz kalanların çoğunlukla kadınlar olduğunu gösteriyor.

"Araştırmada, "Söz konusu kişiler, özellikle sağlıkları ya da barınmalarıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdikleri görülmektedir.

Dolayısıyla kadınlar ve gençler daha fazla: 40 yaşın altındaki Fransızların %24'ü gıda güvensizliği içinde.

Eurostat'ın 17 Mayıs Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Euro kullanan 20 ülke arasında fiyat artışının giderek kalıcı hale geldiğini gösteren ön verileri teyit ederek, Euro bölgesinde enflasyonun geçen ay artığı vurgulandı.


:

Poste similare


Photos de l'article

Video de l'article