Fransa: Hapishanelerde insan hakları ihlalleri

Fransa'da yıllar boyunca hapishanelerde birçok kriz yaşandı: aşırı kalabalık, şiddet, haraplık, kötü muamele... Bu nedenle insan hakları eylemcileri ülkedeki hapishaneleri tanımlamak için sıklıkla "cehennem" kelimesini kullanıyor.

1 Ocak 2022 itibariyle Fransız hapishane sistemi 187 kurumdan oluşmaktadır: 81 hapishane, 99 ıslah evi, altı çocuk cezaevi ve Fresnes'de (Val-de-Marne, Île-de-France bölgesinde) bir ulusal halk sağlığı tesisi.

Şiddet:

Hapishanelerde hem tutsaklar hem de cezaevi personeli arasında çok sayıda - bazen öldürücü - şiddet mağduru bulunmaktadır.

Son altı yıl içinde mahkûmlar cezaevi personeline karşı en az 30 şiddet şikâyetinde bulunmuştur.

Aşırı kalabalık:

2022'de yapılan resmi ziyaretlerde doluluk oranı %135'in altında bulunmaktadır. Adli müfettişler, ziyaret sırasında üç kurumda bu oranın %200'ün üzerinde olduğunu belirttiği bilinmektedir.  Bu sorun, özellikle en kısa süreli hapis cezasına çarptırılmış ve yargılanmayı bekleyen mahkumları tutmak üzere tasarlanmış olan tutuklu cezaevlerini etkilemektedir ve Ocak 2023'te ortalama doluluk oranı %141'dir. Bu yeni bir şey değil: 2001 yılı hariç, 1990-2023 döneminde hapsedilen tutsak sayısı her zaman mevcut yer sayısından daha fazla olmuştur. Ancak bu olgu giderek yoğunlaşmaktadır. En az 50 hapishane Yüksek İdare Mahkemesi tarafından kınanmıştır. Fransa ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da hapishanelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle kınanmıştır.  

Patlayıcı durumlar:

Uzmanlar, aşırı kalabalığın tutsakların yaşam ve çalışma ortamı üzerindeki olumsuz sonuçlarından, özellikle de şiddetten üzüntü duymaktadır. Adli makamların raporlarında, çoğu zaman ancak tutsakların teslimiyet duygusuyla kontrol altına alınabilen patlayıcı durumlardan bahsedilmektedir. Tutsaklar için endişe verici bir koruma eksikliği de söz konusudur. Giderek daha fazla sayıda tutsak şiddet korkusuyla hücrelerinden çıkmaya cesaret edememektedir.

Harap binalar:

Hapishanelerin harap durumu tüm adli müfettişleri hayretlere duşürmektedir. Elektrik tesisatının güvenliği, idari makamlar tarafından net bir değerlendirmeye tabi tutulur: yangın riskleri artmış ve yangınla mücadele araçları azalmıştır. Mutfaklar sağlıksızdır. Bu binalardan bazılarının 1850 yılından kalma olduğu unutulmamalıdır.

Yetişkin hapishanelerindeki gençler:

Hapishane sistemi, reşit olmayanları yetişkinlerin kaldığı tesislerde hapsettiği için sık sık eleştirilmektedir. Avukatlar, Fransız hapishanelerinde bazı küçüklere yapılan muameleden endişe duymaktadır.

Yetişkin hapishanelerinde çocuk tutukluların yetişkinlerden ayrı tutulması yasal bir zorunluluktur. Ancak buna her zaman tam olarak uyulmamaktadır.

Fransa'da sorunun ortaya çıkmadığı altı çocuk tesisi ve yetişkin hapishaneleri içinde yer alan 47 çocuk koğuşu (QM) bulunmaktadır.

İntiharlar ve kendine saldırgan davranışlar:

Fransa Adalet Bakanlığı'na göre, 2022 yılında ülkedeki hapishanelerde 125 tutsak intihar etti.

Bu rakam 2020'de 113 ve 2019'da 114 iken 2021'de 121 tutsak intihar etti. Uluslararası Cezaevi Gözlemevi (OIP) derneğine göre, tutsaklar ülkenin genel nüfusundan altı kat daha fazla intihar ediyor.

Cezaevi İdaresi Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hazırlanan bir rapor, intiharların, yargılanmayı bekleyen mahkûmların ve kısa süreli hapis cezasına çarptırılanların tutulduğu tutuklu hapishanelerde daha fazla olduğuna işaret ediyor.


:

Poste similare


Photos de l'article

Video de l'article